About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.

 • Systems Administrator

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Sep 4, 2020
 • Պարտքերի հավաքագրման սկսնակ մասնագետ

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Aug 29, 2020
 • Պրակտիկա՝ Պարտքերի հավաքագրման բաժնում

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Aug 27, 2020
 • Աջ ղեկով Mitsubishi մակնիշի ավտոաշտարակի վարորդ

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Aug 27, 2020
 • Corporate and Mobile Network engineer

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Aug 21, 2020
 • Backend Developer

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Aug 15, 2020
 • DevOps Engineer

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Aug 15, 2020
 • Frontend Developer

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Aug 15, 2020
 • RF պլանավորման մասնագետ

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Aug 15, 2020
 • Radio Optimization engineer

  Ucom LLC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Aug 15, 2020