Overview

Գրանդ Քենդի Ընկերությունը փնտրում է Բանվոր:

Responsibilities:
  • Արտադրամասի աշխատատեղերի՝ հումքով, օժանդակ նյութերով ապահովում;
  • Աշխատատեղում առկա մեծ տարաների մեջ հումքի դատարկման գործընթացին մասնակցություն;
  • Ստացվող հումքերի և պատրաստի արտադրանքի տեղափոխում պահեստ-արտադրամաս կամ արտադրամաս-պահեստ ուղղությամբ;
  • Սարքավորումների և տարողությունների լվացում և ախտահանում;
  • Թափոնների տեղադրում ըստ աշխատատեղերի;
  • Վերադասի կողմից տրված այլ ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:
Required Qualifications:
  • Աշխույժ անձնավորություն;
  • Աշխատասեր անձնավորություն:

Please note: Our intelligent job search engine discovered this job and republished it for your convenience.
Please be aware that the job information may be incorrect or incomplete. The job announcement remains the property of its original publisher. To view the original job and its full details, please visit the job's URL on the owner’s page.