Overview

<<ՏրանսՊորտ>> լոգիստիկ և բեռնափոխադրման բազմաֆուկցիոնալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունը փնտրում է հաշվետարի:

Responsibilities:
✅ Դրամական հոսքերի կառավարում ✅ Ինքնարժեքների և վաճառքների վերլուծություն ✅ Ֆինանասական այլ գործառույթների իրականացում