Overview

Ավտոարհեստանոցին անհրաժեշտ են փորձառու ընթաղագետ, էլեկտրիկ և մատորիստ: Աշխատանքի վայրը ՝ Վարդաշեն, Էրեբունի: Աշխատավարձը պայմանագրային:

Responsibilities:
Պարտաճանաչ կերպով կազմակերպել աշխատանքը և նորոգել հաճախորդների մեքենաները:
Required Qualifications:
Տեխնիկական կրթությունը ցանկալի:
Benefits:
Աշխատավարձը պայմանագրային:
Additonal Information: