About Volios Institute of Civil Engineering

«ՎՈԼԻՈՍ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է՝ 2017 թ.-ին։ Ընկերությունը զբաղվում է բաշխիչ ցանցերի, Էլեկտրահաղորդման գծերի, ենթակայանների, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի, երկրաբանական, գեոդեզիական, շինարարական,արտաքին լուսավորության նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման գործառույթներով։

Ընկերությունը առաջին իսկ օրվանից նախագծեր է իրականացրել՝ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների տարածքներում։ Իրականացրել է՝ 3000 և ավելի նախագծեր, այդ աշխատանքները ընկերության մասնագետները կատարում են  ժամանակակից ծրագրերի կիրառմամբ, որը հնարավորություն է տալիս նախագծերը հանձնել պատվիրատուին սահմանված ժամկետից  ավելի սեղմ ժամկետներում։

Ընկերության աշխատանքի որակի, առաջընթացի և կարգապահության արդյունքում՝ «Վոլիոս» ՓԲԸ-ն, 2018 թ.-ին վերանվանվեց՝ «Վոլիս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի։