Overview

Իրականացնում է Ընկերությանը պատկանող այգիների, հողային տարածքների այգեգործական աշխատանքներ, մշակում է բույսերի խնամքի մեթոդներ, տեխնոլոգիական լուծումներ առաջադրում:

Responsibilities:
 • Իրականացնում է Ընկերության այգեգործական տնտեսության ձևավորման, վարման և մշակման աշխատանքներ;
 • Կազմակերպում և իրականացնում է Ընկերության տարածքի կանաչապատման և ծաղկաբուծական աշխատանքներ;
 • Կազմակերպում է հողի նախապատրաստման և ցանքի աշխատանքները;
 • Ընտրում է մշակաբույսերի տեսակները և քանակները,  պլանավորում է տնկման աշխատանքները;
 • Պլանավորում է բերքի խնամքի, ոռոգման և բերքահավաքի ժամանակացույցը;
 • Իրականացնում է բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների աաջացման կանխարգելիչ աշխատանքներ;
 • Համակարգում է այգեպանների աշխատանքը;
 • Կազմակերպում է բուսասանիտարական փորձաքննության աշխատանքներ;
 • Իրականացնում է ծառերի և մշակաբույսերի խնամքի համար նախատեսված  միջոցների, թունաքիմիկատների և պարատանյութերի ընտրություն;
 • Պահպանում է Ընկերության աշխատանքի անվտանգության կանոները;
Required Qualifications:
 • Բարձրագույն կրթություն ագրոնոմիկայի ոլորտում;
 • Մասնագիտական աշխատանքային փորձ;
 • Կազմակերպչական հմտություններ;
 • Ինքնուրույն որոշում կայացնելու հմտություն;
 • Բույսերի տեսակների, խնամքի մեթոդների և միջոցների իմացություն;
 • Բույսերի խնամքի միջոցների հետ աշխատելու անվտանգության կանոնների իմացություն․
Additonal Information:
Աշխատանքային օրեր՝ Երկուշաբթիից-Շաբաթ Դիմելու համար կարող եք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը [email protected] էլ․ փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով հաստիքի անվանում։