Overview

Responsibilities:

 • Կազմակերպում է պատվերների բեռնափոխադրման գործընթացները,
 • Ակտիվ նամակագրություն և հեռախոսային կապ է հաստատում տեղական շուկայի և միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, կազմակերպում է ապրանքների գնում և մատակարարում, ստուգում է ուղեկցող փաստաթղթերի համապատասխանությունը,
 • Տեղական և արտաքին շուկայի մատակարարների ուսումնասիրություն, մատակարարների ընտրություն և համագործակցություն,
 • Ապրանքների գների և մատակարարման պայմանների պարբերական վերլուծում` ավելի մրցունակ գներով ու շահավետ պայմաններով գործարքներ կնքելու նպատակով,
 • Ընկերության գործունեության համար անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների, արտադրական հումք-նյութերի գնման և մատակարարման գործընթացի կազմակերպում,
 • Կազմում է մատակարարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթը (ըստ պահանջի),
 • Հետևում է լոգիստիկայի ողջ ընթացքին։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն.
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Առնվազն 4 տարվա աշխատանքային փորձ գնումների կազմակերպման, ներմուծման և բեռնափոխադրման ոլորտում.
 • MS Office-ի իմացություն